Teknik 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Teknik 1

Kurskod:

TEKTEK01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

150 p

Studieform:

Distans

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner