Samhällskunskap 3

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Samhällskunskap 3

Kurskod:

SAMSAM03

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan