Samhällskunskap 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Samhällskunskap 2

Kurskod:

SAMSAM02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan