Samhällskunskap 1a2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Samhällskunskap 1a2

Kurskod:

SAMSAM01a2

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

50 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan