Skrivande

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Skrivande

Kurskod:

SVESKR0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner