Servicekunskap 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I kursen Servicekunskap 2 utvecklar du och fördjupar dina kunskaper om service och försäljning. Du kommer även att arbeta mer företagsinriktat och utgå i olika frågor från ett företags affärsidé och dess olika strategier.

Servicekunskap 2

Kurskod:

FÖSSEV02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Du kommer att lära dig:

  • Kännetecken för målinriktad och kundanpassad service som leder till god försäljning samt strategier för att ge god service med anpassning till olika kundtyper, kundmönster och kundbeteenden.
  • Servicekoncept och hur dessa kan utformas utifrån ett företags affärsidé och varumärke inklusive analys av marknad, kundmönster, kundtyper och kundbeteenden.
  • Säljetik med anpassning till olika service- och försäljningssituationer.
  • Hantering av klagomål och reklamationer utifrån relevanta lagar och andra bestämmelser samt med anpassning till olika kundtyper och kundbeteenden.
  • Arbetsmiljöfrågor inom området försäljning.
  • Metoder för att utvärdera kundens upplevelse av en servicesituation.
  • Verbal och ickeverbal kommunikation i olika service- och försäljningssituationer. Hur språket kan anpassas för olika ändamål och mottagare.

Förkunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Kan du lämpligen läsa vidare inom ämnet Försäljning och service. Vill du inte fortsätta med en praktiskt inriktad kurs där du läsa vidare inom exempelvis Företagsekonomi. Servicekunskap är något som behövs inom samtliga områden.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner

Välj din kommun