Religionskunskap 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Religionskunskap 2

Kurskod:

RELREL02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

50 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan