Politik och hållbar utveckling

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Om du är intresserad av vilka lagar och regler som styr samhällsutvecklingen både i Sverige och internationellt, då är detta en kurs för dig. Hur kan man skydda och bevara natur och miljö, på olika nivåer, lokal, regional och nationell nivå i Sverige. Vilka möjligheter har du själv och olika icke-statliga organisationer (NGO) att påverka utvecklingen?

Politik och hållbar utveckling

Kurskod:

HÅLPOL0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex

Du kommer att lära dig:

  • Begrepp inom bland annat hållbar utveckling, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning och politik
  • Om olika intresseorganisationer inom området hållbar utveckling
  • Genomföra egna undersökningar 
  • Presentera och redovisa konsekvenser av olika handlingsalternativ

Förkunskaper: Inga 

Efter avslutad kurs:

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner