Pedagogiska teorier och praktiker

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Kursen pedagogiska teorier och praktiker ingår i ämnet pedagogik. I denna kurs får du en chans att bekanta dig med och fördjupa dig i de pedagogiska teorier och praktiker som återfinns i förskolor och skolor runt om Sverige idag.

Du får lära dig mer om klassiska pedagogiska teorier som återfinns i den svenska kommunala förskolan och skolan. Men du får också lära dig mer om alternativa pedagogiska teorier såsom Waldorfpedagogik och Montessoripedagogik som har blivit vanligt förekommande alternativ till den kommunala förskolan och skolan idag.

Pedagogiska teorier och praktiker

Kurskod:

PEDPED0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

I kursen pedagogiska teorier och praktiker får du bland annat lära dig mer om:

  • Vad Waldorf- och Montessoripedagogik är och hur dessa skiljer sig från den mer klassiska pedagogiken
  • Du får lära dig mer om vad man ska tänka på när man planerar aktiviteter och lektionsupplägg och hur man gör detta efter de pedagogiska teorierna som kursen behandlar
  • Du får bekanta dig mer med olika pedagogiska förhållningssätt praktiker och lärmiljöer

Fökunskaper: Du behöver inga särskilda förkunskaper för att läsa denna kurs

Efter avslutad kurs: Efter du läst klart denna kurs kan du välja att fördjupa dig ännu mer i ämnet pedagogik. Här kan du välja bland kurser såsom ”människors miljöer”, ”kommunikation” och ”pedagogiskt ledarskap”

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner