Pedagogiskt arbete

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Pedagogiskt arbete

Kurskod:

PEGPEA0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

200 p

Studieform:

Distans

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner

Välj din kommun