Pedagogiskt arbete

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Kursen i pedagogiskt arbete är till för dig som vill arbete inom förskolan och skolans värld. I denna kurs kommer du få lära dig mer om olika pedagogiska verksamheter samtidigt som du får lära dig mer både teoretiskt och praktiskt hur man arbetar som pedagog. Du kommer få lära dig mer om hur man ska tänka kring förarbete och planering, men och själva genomförandet och efterarbetet.

Pedagogiskt arbete

Kurskod:

PEGPEA0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

200 p

Studieform:

Distans

I kursen pedagogiskt arbete kommer du bland annat få lära dig:

  • Om lekens betydelse för utveckling och hur man kan använda lek som metod för lärande
  • Mer om yrkesrollen och ledarskap
  • Mer om läroplaner, lagar och regler som styr olika pedagogiska verksamheter

Fökunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs för att läsa denna kurs

Efter avslutad kurs: När du är färdig med denna kurs kan du läsa fler kurser i ämnet pedagogiskt arbete såsom skapande verksamhet eller läsa vidare kurser inom ämnet pedagogik.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner

Välj din kommun