Naturkunskap 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Naturkunskap 2 kommer du att lära dig om universums utveckling, materiens uppbyggnad. Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hela människokroppens organ och organsystem. Naturvetenskapliga arbetsmetoder och naturvetenskapligt förhållningssätt. 

Naturkunskap 2

Kurskod:

NAKNAK02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

I kursen pedagogiska teorier och praktiker får du bland annat lära dig mer om:

  • Att kritiskt granska information 
  • Att använda naturvetenskapliga metoder  
  • Att göra en laboration och skriva en laborationsrapport 
  • Att undersöka din egen hälsa  
  • Din kropps uppbyggnad och funktion 
  • Att studera hur teknik kan kopplas till hållbar utveckling 
  • Hur etiska frågor kan kopplas till naturvetenskaplig forskning 

Fökunskaper: Naturkunskap 1b 

Efter avslutad kurs: Du kan söka vidare till många olika utbildningar. Exempel är utbildningar där du arbetar med människor tex som lärare samt inom vård och omsorg. Andra exempel är vissa utbildningar till agronom, arkitekt, landskapsarkitekt, djurskötare, lantmästare med flera utbildningar. 

Intresseanmälan