Naturkunskap 1b

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Naturkunskap 1b kommer du att lära dig om aktuella frågor som hållbarutveckling tex energi och klimat samt påverkan oss och vår omgivning. Du att lära dig om samband mellan hälsa och livsstilar. Hur dagliga vanor såsom träning, kost, droger och konsumtion påverkar oss och vår miljö. Andra ämnen i kursen är normer rörande människans sexualitet. Det naturvetenskapliga förhållningssättet är något som du lär dig mer om. 

Naturkunskap 1b

Kurskod:

NAKNAK01b

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

I kursen pedagogiska teorier och praktiker får du bland annat lära dig mer om:

  • Att använda naturvetenskapliga metoder  
  • Att göra en laboration och skriva en laborationsrapport 
  • Om ekologi och ekosystemtjänster genetik 
  • Om celler samt bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling 
  • Hur etiska frågor kan kopplas till naturvetenskaplig forskning 

Fökunskaper: Inga

Efter avslutad kurs: Du kan söka vidare till Naturkunskap 2, förskollärare och grundlärare. 

Intresseanmälan