Naturkunskap 1a1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Naturkunskap 1a1 kommer du att lära dig om aktuella frågor som hållbar utveckling tex energi och klimat samt påverkan oss och vår omgivning. Andra ämnen i kursen är normer rörande människans sexualitet. Det naturvetenskapliga förhållningssättet är något som du lär dig mer om. 

Naturkunskap 1a1

Kurskod:

NAKNAK01a1

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

I kursen pedagogiska teorier och praktiker får du bland annat lära dig mer om:

  • Att använda naturvetenskapliga metoder  
  • Att göra en laboration och skriva en laborationsrapport 
  • Om ekologi och ekosystemtjänster 

Fökunskaper: Inga

Efter avslutad kurs: Du kan söka vidare till Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 1a1 och 1a2 ger samma behörighet som Naturkunskap 1b. 

Intresseanmälan