Människans språk 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

"Människans språk 1" är en introduktionskurs i lingvistik, som utforskar det mänskliga språkets natur, historia, dess struktur, funktion och variation.

Denna kurs är lämplig för studenter som är intresserade av att lära sig om språkvetenskap och för dem som vill ta språkvetenskapliga kurser som en del av sin examen. Kursen kan också vara användbar för studenter som studerar språk, kommunikation, psykologi, filosofi, antropologi och andra relaterade ämnen.

Människans språk 1

Kurskod:

MÄKMÄK01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Hur språk fungerar och dess roll på en individnivå, samhällsnivå och politisk nivå.
  • Hur språkliga strukturer är organiserade och hur de används för att kommunicera betydelser.
  • Hur språk utvecklas och vilka faktorer påverkar dess utveckling.
  • Hur språk varierar sig i olika kontexter.
  • Hur första och andra språkinlärning fungerar beroende på ålder och miljö.
  • Att kunna skriva en forskningsrapport på ett utvalt ämne.
  • Att använda lingvistiska termer och begrepp för att beskriva och förklara språkliga fenomen.
  • Att kunna använda och hänvisa löpande till olika källor.

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande; grundläggande kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.

Efter avslutad kurs: Efter att ha läst Människans språk 1 så får du kunskaperna om hur språket fungerar i samhället, verbalt och icke-verbalt, medvetet och omedvetet samt få en översikt över språkliga variationer, inklusive dialekter och sociolekter. Dessutom får du använda denna kunskap för att förbättra din kommunikativa förmåga i både personliga och professionella sammanhang.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner