Människans språk 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Människans språk 1

Kurskod:

MÄKMÄK01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner