Matematik 5

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Matematik 5 fördjupar du dig i olika problem inom diskret matematik. Du kommer att lära dig tillämpa kombinatorik, mängdlära och talteori. Kursen innehåller också avancerade tillämpningar av integraler samt ett avsnitt om differentialekvationer.

Matematik 5

Kurskod:

MATMAT05

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex

I kursen pedagogiska teorier och praktiker får du bland annat lära dig mer om:

  • Permutationer, kombinationer  
  • Mängdlära och Venndiagram  
  • Talföljder och induktionsbevis  
  • Integraler för diverse tekniska tillämpningar  
  • Differentialekvationer av första och andra ordningen  

Fökunskaper: Matematik 4

Efter avslutad kurs: Dina kunskaper i Matematik 5 kommer du ha användning för studier på högskola eller universitet. 

Intresseanmälan