Ledarskap och organisation

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I kursen Ledarskap och organisation utvecklar du kunskaper om individers och gruppers sätt att fungera i en organiserad verksamhet. Du utvecklar även förståelse av ledarskapets roll och villkor samt tillit till sin egen ledarskapsförmåga. Den ger dig även möjlighet att utveckla förståelse av hur värderingar skapar en organisationskultur och hur denna kultur i sin tur påverkar verksamheten.

Ledarskap och organisation

Kurskod:

LEDLED0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
  • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
  • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
  • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.

Förkunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Du har efter kursen en bra bas för att läsa vidare inom Företagsekonom, Psykologi, Personaladministration.

Intresseanmälan