Kultur- och idéhistoria

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Kursen kultur och idéhistoria är till för dig som vill lära dig mer om vår historia med ett särskilt fokus på just kultur och idéhistoria. I denna kurs kommer du få lära dig mer om olika kulturella uttryck såsom konst, arkitektur och filosofi och hur kulturuttryck som dessa har förändrats igenom historien.

I kursen kommer olika epoker studeras men också villkoren för konstnärligt skapande samt hur konst och kultur förhåller sig till makt och överhet. Du kommer också få en begreppsapparat som kommer hjälpa dig diskutera och analysera konst och andra kulturella uttryck.

Kultur- och idéhistoria

Kurskod:

KOSKUL0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer bland annat få lära dig mer om:

  • Begrepp, modeller och teorier för att kunna diskutera och analysera kulturuttryck
  • Hur konst och andra kulturella uttryck har förändrats över epokerna
  • Hur konst och kultur förhåller sig till makt och överhet

Förkunskaper: Inga särskilda kunskaper krävs.

Intresseanmälan