Matematik 2a

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Matematik 2a

Kurskod:

MATMAT02a

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan