Journalistik, reklam och information 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

När du har läst klart kursen journalistik, reklam och information 1 kan du fortsätta med fortsättningskursen. Denna kurs kommer ta vid där den förra slutade. I denna kurs kommer du använda dig av de grundkunskaper du lärde dig i första kursen och använda dem för att skriva olika typer av egna texter.

Du kommer att få skriva journalistiska texter, informationstexter och reklamtexter. Kursen innehåller teoretiska delar men är framför allt praktisk där du sätter dig in i rollen som professionell skribent.

Journalistik, reklam och information 2

Kurskod:

MEEJOU02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Hur man skriver olika journalistiska texter
  • Hur man skriver reklamtexter
  • Hur man skriver informerande texter

Förkunskaper: Du behöver ha läst kursen Journalistik, reklam och information 1 innan du påbörjar denna kurs.

Efter avslutad kurs: När du är klar med denna kurs kan du fortsätta läsa kurser inom ämnet mediakommunikation, däribland kursen Textkommunikation.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner