Inköp 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I kursen Inköp 1 ges du möjlighet att utveckla kunskaper om hur inköp planeras och utförs rationellt, resurssnålt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Du kommer även att utveckla färdigheter i att använda ekonomiska begrepp som lönsamhetsberäkning och beräkning av frakter och transporter.

Inköp 1

Kurskod:

INKINK01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex

Du kommer att lära dig:

  • Inköpsarbete och inköpsteknik, betydelsen av en inköpsprocess.
  • Sortimentsfrågor, hur ett sortiment sätts samman och bedöms.
  • Lagar och andra bestämmelser inom området.
  • Prissättnings- och lönsamhetskalkyler inom olika led, till exempel prissättning och kalkyler i butiksledet.
  • Socialt ansvarstagande och rättvis handel samt betydelsen av verksamhetens roll inom hållbar utveckling och global rättvisa.

Förkunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Fortsättningsvis kan du gå vidare inom ämnet till Inköp 2 alternativt Logistik 1.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner