Historia 1b

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Historia 1b

Kurskod:

HISHIS01b

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan