Historia 1b

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Historia 1b kliver du in i det förflutna från forntid fram till idag. Du kommer även få möjlighet till att utveckla ditt historiemedvetande genom att reflektera över hur mening skapas av det förflutna, och därmed även hur det förflutna kopplas till världen idag samt ge en inblick på hur det kommer se ut i framtiden.

Historia 1b

Kurskod:

HISHIS01b

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv
  • Globala förändringsprocesser och händelser
  • Begrunda olika historiska frågeställningar
  • Kritiskt granska och tolka historiskt källmaterial
  • Resonera kring hur historia används för att forma identiteter

Förkunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Du kan söka vidare till Historia 2a.

Intresseanmälan