Historia 1a1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Historia 1a1 är en delkurs av Historia 1b. Kursen fokuserar på viktiga händelser och utvecklingar i världshistorien. Du kommer att få lära dig om olika historiska epoker och om hur olika historiska händelser har påverkat världen. Sedermera kommer du få utveckla färdighet i att analysera och tolka historiska källor och att utveckla kritiskt tänkande.

Historia 1a1

Kurskod:

HISHIS01a1

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

50 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv
  • Globala förändringsprocesser och händelser
  • Granska och tolka historiskt källmaterial
  • Resonera kring hur historia används i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.

Förkunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Du kan söka vidare till Historia 1a2.

Intresseanmälan