Historia 1a1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Historia 1a1

Kurskod:

HISHIS01a1

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

50 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan