Geografi 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Du lär dig mer om kartan, geografens viktigaste redskap. Hur är klimatet är på olika delar av jordklotet? Eftersom kursen är tvärvetenskaplig ingår både naturgeografi och kulturgeografi i kursen. För att kunna förstå hur vi ska kunna nå en hållbar utveckling behövs kunskaper om människans livsvillkor, förändringar inom natur och miljö samt hur vi använder våra resurser i olika delar av världen.

Geografi 1

Kurskod:

GEOGEO01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Om sambanden mellan människa, samhälle och naturmiljöer i olika delar av världen.
  • Att utveckla kunskaper om jordens resurser och jordens varierande livsmiljöer.
  • Befolkningsutveckling och befolkningsfördelning i olika miljöer
  • Globaliseringens drivkrafter och konsekvenser 
  • Reflektera över hur människor kan bidra till en hållbar utveckling.

Förkunskaper: Grundskolans kunskaper eller motsvarande 

Efter avslutad kurs: Kan du läsa Geografi 2. 

Intresseanmälan