Information och kommunikation 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Kursen fokuserar på att utveckla din förmåga att hantera och använda digitala verktyg och tekniker för att söka, lagra, bearbeta och presentera information. Kursen ger också en introduktion till grundläggande teorier inom kommunikation och hur man kan använda olika kommunikationsverktyg och strategier i yrkessammanhang.

Detta är en viktig kurs för dig som vill utveckla dina digitala färdigheter och kommunikationsförmåga i dagens samhälle eller om du vill fortsätta med administrativt arbete.

Information och kommunikation 1

Kurskod:

INFINF01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Vilka etiska regler, lagar och bestämmelser som är viktiga i arbetssituationer och arbetet med information och kommunikation.
  • En roll av icke-verbalt språk i kommunikation i yrkessituationer.
  • Att presentera ett eget projekt muntligt och med hjälp av Power Point.
  • Att kunna skapa affärsmässiga dokument såsom faktura, mötesprotokoll och kallelse.
  • Att arbeta affärsmässigt med MS Office program (Word, Power Point och Excel).
  • Att vara källkritisk och kunna hänvisa löpande till dina källor.

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i datoranvändning. Dessutom krävs tillgång till en dator med internetuppkoppling och MS Office 365.

Efter avslutad kurs: Du kommer att kunna använda dina nya kunskaper och färdigheter för att hantera och använda digitala verktyg och tekniker på ett effektivt sätt i ditt arbetsliv eller dina studier. Du kan också använda olika kommunikationsverktyg och strategier för att skapa och förmedla budskap på ett professionellt sätt i olika sammanhang.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner