Företagsekonomi 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Företagsekonomi 2

Kurskod:

FÖRFÖR02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan