Fysik 1b2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Fysik 1b2

Kurskod:

FYSFYS01b2

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

50 p

Studieform:

Distans

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner