Fysik 1b1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Fysik 1b1

Kurskod:

FYSFYS01b1

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner