Fysik 1a

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Fysik 1a

Kurskod:

FYSFYS01a

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

150 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan