Fysik 1a

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Fysik 1a kommer du att få lära dig förstå begrepp som densitet, rörelse och krafter ur ett vetenskapligt perspektiv med hantering av matematiska formler. Vidare får du en förståelse för begrepp som energi, ström och spänning. Kursen innehåller också en orientering inom kärnfysik och relativitetsteori.

Fysik 1a

Kurskod:

FYSFYS01a

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

150 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

I kursen pedagogiska teorier och praktiker får du bland annat lära dig mer om:

  • Densitet
  • Samband mellan hastighet, rörelse och acceleration  
  • Krafter och energi  
  • Tryck: Lufttryck, vätsketryck och Arkimedes princip  
  • Begreppen värme och temperatur, klimat och väder  
  • Grunderna inom ellära: Elektrisk kraft, ström, spänning 
  • Kärnfysik: Reaktionsformler för olika typer av radioaktivt sönderfall, begreppen halveringstid och stråldos 

Fökunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Efter kursen kan du fördjupa dina kunskaper genom kurserna Fysik 1b1 och 1b2.

Intresseanmälan