Filosofi 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Är du intresserad av att lära dig mer om dig själv och världen vi lever i idag? I sådana fall kan en kurs i filosofi vara en perfekt start. I kursen filosofi 1 kommer du få lära dig att tänka kritiskt och att se frågor och händelser ur flera olika perspektiv.

Kursen behandlar flera olika filosofiska områden såsom existentialism och etik. I existentialistisk filosofi diskuteras frågor rörande frihet, ansvar och meningen i livet. Medan i moralfilosofi eller etik diskuteras hur man lever ett moraliskt rätt liv och hur man kan bedöma att en handling eller rätt eller fel.

Filosofi 1

Kurskod:

FIOFIO01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

50 p

Studieform:

Distans, Flex

I kursen filosofi 1 kommer du bland annat lära dig:

  • Du kommer få lära dig mer om klassiska filosofer och deras teorier
  • Du kommer få lära dig mer om källkritik och hur man kritiskt granskar argument
  • Du kommer få lära dig se frågor ur flera olika perspektiv

Fökunskaper: Du behöver inga särskilda förkunskaper för att läsa denna kurs

Efter avslutad kurs: Efter denna kurs kan du fortsätta läsa filosof 2

Intresseanmälan