Filosofi 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Kursen filosof 2 är en fortsättningskurs till kursen filosof 1. Här får du en chans att fördjupa dig i filosofiska områden som du gick igenom i första filosofikursen men du får också bekanta dig med nya områden inom filosofin.

I kursen filosofi 2 läggs det ett större fokus på logik, metafysik och kunskap. Här ställer man sig frågor om vad världen egentligen är, ifall det finns något som verkligen är sant och hur man i sådana fall kan bevisa det.

Filosofi 2

Kurskod:

FIOFIO02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

50 p

Studieform:

Distans

I kursen filosofi 2 kommer du bland annat lära dig:

  • Du kommer få fördjupa dig i frågor rörande kunskap, sanning och vetenskap
  • Du kommer få diskutera etiska dilemman såsom dödsstraff eller abort
  • Du kommer få lära dig mer om filosofisk metod

Fökunskaper: För att läsa kursen filosof 2 behöver du först ha läst kursen filosofi 1.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner