Entreprenörskap och företagande

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Entreprenörskap och företagande handlar om att skapa, förnya, utveckla idéer och omvandla dem till praktiskt fungerande affärsprocesser. Vi kommer att undersöka vad entreprenörskap innebär för individen, företaget och samhället. Vi kommer att arbeta med att starta, driva och avsluta olika affärsrelaterade projekt.

Entreprenörskap och företagande

Kurskod:

FÖRENT0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex

Du kommer att lära dig:

  • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
  • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
  • Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.

Förkunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Fortsättningsvis kan du gå vidare inom ämnet Företagsekonomi. Men du kan även gå vidare med mer praktiskt inriktat ämnen såsom Försäljning och service, Handel eller Inköp och logistic.

Intresseanmälan