Entreprenörskap

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Entreprenörskap handlar om att skapa, förnya, utveckla idéer och omvandla dem till praktiskt fungerande processer. Vi kommer att undersöka vad entreprenörskap innebär för individen, företaget och samhället. Vi kommer att arbeta med att starta, driva och avsluta projekt.

Entreprenörskap

Kurskod:

ENTENR0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde.
  • Hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt.
  • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning. 

Förkunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Fortsättningsvis kan du gå vidare och läsa ämnet Företagsekonomi och kursen Entreprenörskap och företagande. Men du kan även gå vidare med mer praktiskt inriktat ämne såsom Handel eller Inköp och logistic.

Intresseanmälan