Entreprenörskap

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Entreprenörskap

Kurskod:

ENTENR0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Intresseanmälan