Engelska 7

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Engelska 7 är utökad kurs som ger dig meritpoäng och fördjupade kunskaper i formellt skriven och talad engelska. Den är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i formellt och akademiskt skrivande och förbereda dig för universitetsstudier på engelska.

Språkets nyanser, stil, texttyper och akademiskt arbete med källor är centrala i kursen. Om du planerar att söka till ett humanistiskt program, studera utomlands eller bara vill uttrycka dig formellt på det mest talade språket i väst är engelska 7 ett mycket bra val.

Engelska 7

Kurskod:

ENGENG07

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Att skriva olika texttyper och att anpassa din stil efter situationen.
  • Att analysera och bättre kunna tolka vetenskapliga texter och skönlitteratur.
  • Att resonera nyanserat kring sociala och kulturella företeelser i engelsktalande länder. 
  • Att leta efter trovärdiga källor på ett effektivt sätt. 
  • Att hänvisa till källor med Oxford- eller Cambridgemetoden vilket den akademiska världen kräver. 
  • Att uttrycka dig i formella situationer. 

Fökunskaper: Engelska 6 

Efter avslutad kurs: Efter att ha läst engelska 7 så får du fördjupade kunskaperna i engelska och bättre konkurrensläge inför ansökan till högskolan. Kursen ger meritpoäng för humanistiska studier och ökar chanserna för att klara antagningsproven för studier utomlands. 

Intresseanmälan