Branschkunskap inom handel

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Branschkunskap inom handel bygger du upp färdigheter och utvecklar kunskaper om handelssektorn samt om handelns funktion och nytta i samhälle och näringsliv.

Vidare utvecklar du en förståelse för sambandet mellan utbud och efterfrågan och faktorer som påverkar affärsmöjligheter och lönsamhet.

Branschkunskap inom handel

Kurskod:

HANBRA0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Arbetsuppgifter inom handel och service, däribland försäljning, kundsupport, marknadsföring och varumottagning.
  • Logistikens roll i ett handelsföretag samt värdeskapande i distributionskedjan.
  • Säkerhet för kunder, personal och företag, däribland åtgärder för inre och yttre säkerhet samt säkerhetsregler inom handelssektorn.

Förkunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Efter kursen har du en bra grund för fortsatta studier inom ämnet Handel, men även inom ämnena Försäljning och service samt Inköp och logistik.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner