Biologi 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Biologi 2 ingår fördjupade studier om cellers livscykler och funktioner samt cell- och molekylärbiologins användningsområden utifrån möjligheter, risker och etiska frågor. Om olika fysiologiska system hos människan och andra djur samt hos växter och svampar.  

Biologi 2

Kurskod:

BIOBIO02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Om cellers livscykler och funktion, till exempel fotosyntesen  
  • Immunsystemet, smittspridning och infektion  
  • Om virus och bakterier  
  • Laborera och skriva laborationsrapport 

Förkunskaper: Biologi 1 

Efter avslutad kurs: Kan du söka vidare till många naturvetenskapliga utbildningar samt tex ämneslärare med olika inriktningar. Oftast krävs även kemi och fysik, men inte till alla utbildningar. 

Intresseanmälan