Biologi 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Biologi 2

Kurskod:

BIOBIO02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, klassrum

Intresseanmälan