Biologi 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Biologi 1 är kursen där du fördjupar dina kunskaper om grundläggande begrepp och samband i biologi. Du får bland annat lära dig om genetik, evolution och etologi. Kursen ger dig kunskaper om naturvetenskapliga frågeställningar och metoder. Planering och genomförande av fältstudier och experiment. 

Biologi 1

Kurskod:

BIOBIO01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Om cellens byggnad 
  • Om genetik på cell- och individnivå 
  • Om evolution och etologi 
  • Att göra en fältstudie samt redovisa den i en rapport 
  • Att göra en undersökning och skriva en laborationsrapport 
  • Om bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling 
  • Hur etiska frågor kan kopplas till naturvetenskaplig forskning 

Förkunskaper: Grundskolans kunskaper eller motsvarande 

Efter avslutad kurs: Kan du söka vidare till Biologi 2, Om du har läst fysik 1 och kemi 1, kan du söka utbildningar där du arbetar med människor tex som lärare samt inom vård och omsorg. Andra exempel är vissa utbildningar till agronom, arkitekt, landskapsarkitekt, djurskötare, lantmästare med flera utbildningar. 

Intresseanmälan