Affärsjuridik

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Affärsjuridik kommer du insamla grundläggande kunskaper inom juridik ur ett ekonomiskt perspektiv. Kursen är för dig som vill ta dig an olika rättsområden som är centrala för arbetsmarknaden. Du kommer att få grundläggande förståelse för rättsliga principer som gäller för affärsverksamhet samt verktyg som behövs för att möta de rättsliga utmaningar som kan uppstå i en affärsmiljö.

Affärsjuridik

Kurskod:

JURAFF0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Associationsrätt
  • Avtalsrätt
  • Hyresrätt
  • Arbetsrätt
  • Marknadsrätt
  • Köprätt
  • Immaterialrätt
  • Kredit- och panträtt samt obeståndsrätt
  • Tvistlösning
  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang

Förkunskaper: Grundskola

Intresseanmälan