Administration 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Administration 1

Kurskod:

ADMADM01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex

Intresseanmälan