Internationella relationer

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Kursen internationella relationer ingår i ämnet samhällskunskap. Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller delar från humanistiska discipliner såsom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomin. Med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Internationella relationer

Kurskod:

SAMINR0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex

I kursen internationella relationer kommer du bland annat få lära dig om:

  • Om hur utrikes- och säkerhetspolitik fungerar med hänsyn till olika aktörer, deras mål och medel samt hur aktörer samspelar med varandra på den globala arenan.
  • Hur man ska betrakta den moderna nationalstaten och dess utmaningar på den internationella arenan
  • Olika teoretiska perspektiv på internationella relationer
  • Världskrigen och efterkrigstidens betydelse för den samtida internationella ordningen
  • Orsaker och följder till både internationella samarbeten och konflikter
  • Internationell rätt
  • Globaliseringens betydelse

Fökunskaper: För att läsa kursen internationella relationer behöver du antingen ha läst samhällskunskap 1b eller samhällskunskap 1a2.

Efter avslutad kurs: När du är färdig med kursen internationella relationer kan du antingen fortsätta med nästa specialiseringskurs som är internationell ekonomi eller läsa samhällskunskap 2 och 3.

Intresseanmälan