Företagsekonomi 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I företagsekonomi 1 bygger du upp en god kunskapsbank för fortsatta studier inom ämnet eller om du vill starta eget företag. Kursen ger du grundläggande kunskaper om ekonomiska begrepp, hur ett företag startas upp, budgetering, bokföring med mera. Du kommer att lära dig om hur man använder dessa begrepp för att analysera olika företags verksamhet.

Företagsekonomi 1

Kurskod:

FÖRFÖR01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Företagets roll och villkor i samhället
  • Olika företagsformer och affärsidéns utformning
  • Grundläggande begrepp och modeller samt kalkylering
  • Budgeteringsformer, bokföring och bokslut
  • Grundläggande metoder i marknadsföring
  • Grundläggande projektmetodik

Förkunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Kan du läsa Företagsekonomi 2

Intresseanmälan