Engelska 6

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Engelska 6 är den högsta gymnasiala engelskakursen som är en obligatorisk kurs i många gymnasieprogram. I denna kurs får du som elev möjligheten att ytterligare stärka dina kunskaper inom språket engelska. Läs och tal samt förståelse för talad engelska är ett stort fokus inom kursen tillsammans med att öva på kommunikation och att utforska engelska skönlitterära verk och faktatexter. Dina kommunikativa färdigheter står i rampljuset i denna kurs med ett extra fokus på att producera engelska, men även att utveckla dina receptiva färdigheter genom läs-och hörkunskap.

Engelska 6

Kurskod:

ENGENG06

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Att uttrycka dig mer effektivt på det engelska språket
  • Att kunna producera engelska och utveckla dina receptiva färdigheter.
  • Att kunna tolka engelskspråkig litteratur och kunna bättre förstå engelskspråkiga faktatexter

Förkunskaper: Engelska 5

Efter avslutad kurs: Efter att ha läst engelska 6 så har du behörigheten och kunskaperna för att sedan kunna gå vidare till att läsa den högsta gymnasiala engelskakursen, Engelska 7

Intresseanmälan