Engelska 5

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Engelska 5 fokuserar vi på fyra kunskapsområden: läsa, tala, lyssna och skriva. Kursens olika områden prövar olika kunskaper. De muntliga och skriftliga framställningar som ingår i kursen innehåller vissa valbara element och kursens innehåll speglar samtida företeelser i delar av världen där engelska används.

Engelska 5

Kurskod:

ENGENG05

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Skapa skriftliga texter av diskuterande, argumenterande och analyserande art
  • Om den engelsktalande världens historia och hur engelska som språk spridit sig
  • Spela in muntliga uppgifter där du presenterar fakta om olika länder samt litteratur

Fökunskaper: Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Efter avslutad kurs: När du är färdig med kursen Engelska 5 kan du fortsätta läsa Engelska 6 och sedan Engelska 7.

Intresseanmälan