Kemi 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Kemi 1 lär du dig grunderna i kemi. Du får inblick i varför ämnen reagerar som de gör eller varför de inte reagerar. Du lär dig att hantera kemikalier och utföra olika experiment. Du kommer få kunskaper om aktuella frågor som hållbar utveckling inom energi och kemisk industri. Andra ämnen i kursen är förståelse för elektrokemiska processer, syror, baser och utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt inom i kemins magiska värld


Studieform: Distans, Flex, Klassrum

Studienivå: Gymnasial Vuxenutbildning

Kurskod: KEMKEM01

Poäng: 100 p

Du kommer att lära dig:

  • Att använda kemiska metoder
  • Blanda och späda olika koncentrationer av en lösning
  • Att göra en laboration och skriva en laborationsrapport
  • Räkna och skriva kemiska reaktioner
  • Att göra batterier

Förkunskaper: Kemi från grundskolan

Efter avslutad kurs: Kan du söka vidare till Kemi 2 på gymnasiet eller fortsätta direkt till olika tekniska utbildningar på högskola eller universitet.

Intresseanmälan