Kemi 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Kemi 2 är en fortsättningskurs på kemi 1 och är behörighetskrav för många naturvetenskapliga utbildningar på Högskola och Universitet, som exempelvis läkare och veterinär. Du får lära dig om olika jämviktsystem, organisk kemi och biokemi. Du kommer få kunskaper om olika metaboliska processer och proteiners olika uttryckssätt. Kursen belyser även flera analytiska metoder som används inom kemi och bioteknik.


Studieform: Distans, Flex, Klassrum

Studienivå: Gymnasial Vuxenutbildning

Kurskod: KEMKEM02

Poäng: 100 p

Du kommer att lära dig:

  • Räkna jämviktsreaktioner
  • Göra en laborationer och skriva en laborationsrapport
  • Namnge olika organiska föreningar enligt IUPAC
  • Teckna reaktionsmekanismer för organiska och biokemiska reaktioner
  • DNA och de metaboliska processerna
  • Proteiners och andra biomolekylers egenskaper
  • Olika kromatografis metoder

Förkunskaper: Kemi 1

Efter avslutad kurs: Kan du söka vidare till naturvetenskapliga utbildningar på högskola och universitet.

Intresseanmälan