Svenska 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Svenska 1 kommer du bland annat att lära dig grundläggande färdigheter för textanalys och källhänvisning samt få möjligheter att utveckla ditt skrivande och hur du strukturerar upp dina texter. Du kommer även få kunskap om olika texttyper som exempelvis kortare argumenterande och reflekterande texter.

Svenska 1

Kurskod:

SVESVE01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Att sammanfatta texter och skriva olika typer av texter
  • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden
  • Exempel på centrala skönlitterära verk
  • Hålla muntlig framställning där du berättar om och förklarar olika ämnen
  • Förmåga att argumentera i skrift samt att analysera skönlitteratur och andra texttyper

Förkunskaper: Grundläggande utbildning i Svenska

Efter avslutad kurs: Då kan du söka vidare till Svenska 2

Intresseanmälan