Svenska 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Svenska 2 så kommer du att läsa skönlitterära verk från olika tidsepoker och lära dig att sätta dessa verk i relation till tiden de uppkom i. Du kommer att lära dig att skriva längre argumenterande texter som debattartiklar samt få kunskaper om hur man analyserar längre skönlitterära texter. Du kommer även att få fördjupade kunskaper gällande det svenska språkets byggstenar i form av grammatik.


Svenska 2

Kurskod:

SVESVE02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Svenska språkets uppbyggnad (grammatik)
  • Språkförhållanden i Norden, minoritetsspråk och dialekter
  • Argumentationsteknik i skrift
  • Skriva utredande texter och hålla informerande tal
  • Relationen mellan litteratur och samhällsutveckling

Förkunskaper: Svenska 1

Efter avslutad kurs: Du kan söka vidare till Svenska 3, vilket ger dig fullständig behörighet inom svenska till universitetet.

Intresseanmälan