Svenska 3

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Svenska 3 kommer du att skriva och fördjupa dig i det vetenskapliga skrivandet som används vid universitet och lärosäten runt om i Sverige. Du kommer att få analysera och producera vetenskapliga texter samt göra fördjupande analyser av skönlitterära verk. Du kommer även att få analysera tal samt framföra tal och därmed får du fördjupade kunskaper i retorik och ”konsten att tala”

Svenska 3

Kurskod:

SVESVE03

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Att skriva och analysera vetenskapliga texttyper
  • Argumentationsteknik i tal samt att framföra ett tal
  • Det svenska språkets utveckling och historia
  • Vetenskapligt skrivande och ett formellt språkbruk
  • Retoriska metoder och färdigheter för att övertyga i tal och skrift

örkunskaper: Svenska 2

Efter avslutad kurs: Då besitter du avancerade kunskaper i ämnet svenska samt är väl förberedd inför studier vid universitet och högskolor. Möjligheten finns även att fortsätta att läsa specialiseringskurser som retorik och skrivande.

Intresseanmälan