Svenska som andraspråk 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Svenska som andraspråk 1 är den första kursen i ämnet på gymnasienivå. Du får i kursen tillfälle att utveckla dina muntliga och skriftliga förmågor. Du deltar i diskussioner samt tränar även på att hålla muntliga anföranden inför grupp. Fokus ligger också på läsning av olika typer av texter samt textanalys. Kursen avslutas med Nationellt prov i vilket den muntliga och skriftliga förmågan samt läsförståelse testas.

Svenska som andraspråk 1

Kurskod:

SVASVA01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Läsförståelse, läsning av texter av olika slag, t.ex. tidningsartiklar, noveller och dikter.
  • Skriva olika typer av texter, t.ex. beskrivande, berättande, argumenterande och refererande texter.
  • Muntlig framställning inför grupp
  • Utveckla din grammatiska förmåga
  • Om språklig variation, t.ex. användning av svenska dialekter och hur svenska språket talas beroende på talare och situation.
  • Reflektera över skillnader mellan ditt modersmål och svenska

Förkunskaper: Godkänt betyg i Svenska som andraspråk grund.

Efter avslutad kurs: Då är du behörig att söka till Svenska som andraspråk 2

Intresseanmälan