Svenska som andraspråk 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Svenska som andraspråk 2 är den andra kursen i ämnet på gymnasienivå. Du fortsätter att arbeta med att utveckla dina muntliga och skriftliga förmågor och får en introduktion i att skriva på ett vetenskapligt sätt.

Du deltar i diskussioner samt tränar även på att hålla muntliga anföranden inför grupp. Ett av målen är att du ska lära dig att argumentera för dina åsikter i tal och skrift. Tyngdpunkten ligger även på att läsa skönlitteratur och andra typer av texter och att analysera dessa.

Svenska som andraspråk 2

Kurskod:

SVASVA02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Läsförståelse, läsning av texter av olika slag, t.ex. tidningsartiklar och skönlitteratur
  • Skriva olika typer av texter, till exempel analyserande, argumenterande, refererande och utredande texter.
  • Du introduceras i ett vetenskapligt skrivande.
  • Söka och sammanställa fakta/information
  • Träna på muntlig framställning inför grupp och att muntligt argumentera för dina åsikter
  • Utveckla din grammatiska förmåga
  • Fördjupa dig i språklig variation och svenska språkets historia
  • Reflektera över hur man lär sig ett andraspråk
  • Fördjupa dig i och analysera skönlitteratur

Förkunskaper: Godkänt betyg i Svenska som andraspråk 1

Efter avslutad kurs: Då är du behörig att söka till Svenska 3

Intresseanmälan