Svenska som andraspråk 3

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Svenska som andraspråk 3 är den tredje och sista kursen i ämnet på gymnasienivå. Kursen ska ge en bra grund i svenska språket inför universitetsstudier. Viktiga områden i kursen är retorik, vetenskapligt skrivande samt analys av skönlitteratur. Kursen avslutas med Nationellt prov i vilken din skriftliga och muntliga förmåga testas.

Svenska som andraspråk 3

Kurskod:

SVASVA03

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Läsförståelse, läsning av texter av olika slag, t.ex. tidningsartiklar och skönlitteratur
  • Skriva olika typer av texter, till exempel analyserande, argumenterande, refererande och utredande texter. Du fördjupar dig i vetenskapligt skrivande, vilket är en förberedelse inför universitetsstudier.
  • Söka och sammanställa fakta/information.
  • Träna på muntlig framställning inför grupp och att hålla ett tal inför grupp.
  • Studera ämnet retorik och analysera ett tal.
  • Studera hur en vetenskaplig text är uppbyggd.
  • Utveckla din grammatiska förmåga.
  • Fördjupa dig i och analysera skönlitteratur.

Förkunskaper: Godkänt betyg i Svenska som andraspråk 2

Efter avslutad kurs: Då har du full behörighet inför vidare studier i Svenska som andraspråk.

Intresseanmälan